Sofie, HSPF/SJVK, 2409

Från Krister Blidsells fotosamling. Fotograf okänd
Basfakta:
 • Dansk signal: NJHF
 • Svensk signal: HSPF/SJVK
 • Svenskt reg. nr: 2409
 • Längd: 25,45 meter
 • Bredd: 5,90 meter
 • Djupgående: 2,99 meter
 • Dräktighet:
  • 1886: 94,61 registerton
  • 1895: 87,85 registerton
  • 1907: 87,41 registerton
  • 1917: 90,26 registerton
  • 1928: 78,27 registerton
  • 1931: 77,83 registerton
 • Riggning/typ: Skonert
Historik:

1867
Byggd i Karrebæksminde i Danmark.

1873
Fartyget redas av J H Pedersen i Næstved, Danmark.

1886-05-17
Fartyget köps in till Sverige av ett partrederi bestående av åtta deltagare i Brantevik med lantbrukaren Per Mårtensson som huvudredare. Hemort Brantevik.

1908-03-12
Efter förändringar i partrederiet övertar skepparen Lars Nilsson ansvaret som huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1915-02-09
Carl Otto Knut Svensson i Oskarshamn köper ensam fartyget och blir dess huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1916-17
Fartyget förbyggs på AB Saltviks Slip i Oskarshamn.

1917-02-01
En ny delägare träder till och ägandet överförs till ett rederiet om två personer där Svensson fortsatt blir huvudredare. Inga övriga ändringar.

1926-08-18
Efter att ha köpt samtliga andelar i fartyget blir nu Carl Otto Knut Svensson återigen ensam ägare och huvudredare till fartyget.

1928-05-11
Fartyget köps för 5000 kronor av sjökapten Olle Hermansson i Skärhamn som nu blir ensam ägare och även huvudredare. Hemort blir Skärhamn. Efter köpet installerades en 40 hk motor av J M Bergs Mekaniska Verkstad i Hälsö och fartyget mäts om till 78,27 nettoregisterton.

1933-01-19
Olle Hermansson säljer en del i fartyget till sin hustru, fru Agda Hermansson, som blir fartygets huvudredare. Hemort fortfarande Skärhamn.

1951-10-26
Fartyget säljs till P. Rasmussen i Flensburg för 10000 kronor och fartyget utgår ur svenskt register.
Vidare öde ej känt.

Foto från Olle Hermansson. Upplagd i Halmstad hamn innan försäljning till Tyskland
Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 3. Danmarks skibslister