Trio, HGDN, 896

Bild från Kalmar läns museums bildarkiv.
Basfakta:
 • Svensk signal: HGDN
 • Svenskt reg. nr: 896
 • Längd: 33,3 meter
 • Bredd: 7,24 meter
 • Djupgående: 3,73 meter
 • Dräktighet:
  • 1871: 203,08 registerton
  • 1875: 210,96 registerton
  • 1895: 198,93 registerton
 • Riggning/typ: 3-mastat skonertskepp
Historik:

1871
Fartyget byggdes på N G Wijkströms Varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Johan Pettersson för ett partrederi i Oskarshamn med Adolf Wilhelm Castegren som huvudredare.
Fartygets hemort blev Oskarshamn.
Första Fribrev utfärdat 1871-06-27. Samtliga Fribrev och Certifikat anger att fartyget riggats som skonertskepp. Andra dokument anger fartyget som barkskepp, vilket även ovanstående bild visar.

1889-05-07
Efter vissa ändringar i partrederiet utsågs Johan Erik Hagström till ny huvudredare.

1894-02-06
Johan Erik Hagström köper samtliga delar i rederiet och blir ny ensam ägare och fortsätter som huvudredare till fartyget.

1897-03-30
Fartyget säljs till rederi i Mönsterås och får nu Mönsterås som hemmahamn. Till huvudredare utses Gustaf Oskar Bergström, Mönsterås.

1905-10-07
Fartyget sjönk i Nordsjön i mycket hårt väder med en last av stenkol under resa Blyth – Kalmar. Manskapet räddades av den Engelska ångtrålaren Saturn från Grimsby som förde besättningen i säkerhet i Grimsby. Sjöförklaring gjordes i Grimsby.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat.
 2. Sveriges skeppslista
 3. Boken “Sjöfolk och kustbor berättade för Kerstin Werner” utgiven av Oskarshamns Sjöfartsförening. (ISBN:91-630-0546–8)
 4. Tidskriften “Svenska Segelfartyg” nr 5 årgång 3