Lydia, KDJQ/SKMV, 6674

Bild från Troense sjöfartsmuseum
Basfakta:
 • Dansk signal: NLJB
 • Svensk signal: KDJQ/SKMV
 • Svenskt reg. nr: 6674
 • Längd: 33,35 meter
 • Bredd: 8,00 meter
 • Djupgående: 3,28 meter
 • Dräktighet:
  • 1904: 158 nrt (Dk)
  • 1921: 158,26 registerton
  • 1923: 158,67 registerton
  • 1935: 145,58 registerton
  • 1938: 147,62 registerton
  • 1947: 153,41 registerton
 • Riggning/typ: 3-mast skonare
Historik:

1901
Byggdes på varv i Faxe, Danmark av J. Koefoed för rederi i Marstal med J. C. Hansen som huvudredare med namnet “J A Kromann” och Marstal som hemort.

1909
Namnändras till “I A Kromann“. I övrigt inga ändringar.

1918
H. A. Grube är ny huvudredare till fartyget. Hemort som tidigare.

1920-10-27
Ägarbyte med Jens Berndt Svendsen som huvudredare och nanmbyte till “Grethe“. Ny hemmahamn är Rødby Hamn.

1921-09-17
Frans Edvard Möller i Skillinge köper fartyget till Sverige för 23000 kronor och det döps om till “Lydia” med hammahamn i Skillinge.

1922-03-11
Ett partrederi med Oskar Teodor Larsson/Lamberg som huvudredare köper fartyget för 28000 kronor och hemmahamnen blir nu Viken.

1930-04-03
Johan Jönsson som är huvudredare till ett partrederi i Brantevik är för 7300 kronor de nya ägarna: Brantevik är den nya hemmahamnen.

1934-12-19
Erik Olausson i Skärhamn köper ensam fartyget för 17500 kronor och blir då huvudredare. Ny hemmahamn blir då Skärhamn.

1935-03-28
I en skrivelse till Kommerskollegium anger huvudredaren att Lydia blivit försedd med en hjälpmotor om 150 hk och att fartyget på grund av detta nu mätts om till 145,58 ton.

1944-04-11
Ett partrederi med Carl Otto Knut Svensson köper fartyget för 75000 kronor och det får hemmahamn Oskarshamn.

1946-11-11
Rederi AB Freja i Jönköping anskaffar fartyget för 100000 kronor där Stig Wijkström blir utsedd till huvudredare och med Jönköping som hemmahamn.

1951-06-12
Ett rederi Stockholm , Rederi AB Lydia, med huvudredare Gustaf Sture Andersson som huvudredare anskaffar fartyget för 33.500 kronor och hemmahamnen blir Stockholm.

1952-06-18
Säljs till Karl Anders Eneström i Göteborg för 29000 kronor.

1954-06-18
Såldes till varvsägaren Sigvard Carlsson på Källö-Knippla till upphuggning, motorn togs ur och skrovet sänktes som vågbrytare vid Vallda utanför Kungsbacka på hallandskusten.

Källor:
 1. Danmarks skibslister
 2. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 3. Sveriges skeppslista