Luther, HNCF, 1959

Basfakta:
 • Svensk signal: HNCF
 • Svenskt reg. nr: 1959
 • Längd: 28,15 meter
 • Bredd: 6,56 meter
 • Djupgående:3,10 meter
 • Dräktighet:
  • 1876: 139,18 ton
  • 1896: 132,77 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1876
Byggd på skeppsvarv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Anders Peter. Andersson för ett partrederi med fyra deltagare där handlaren Carl Johan August Sandell var huvudredare. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 1876-05-16.

1885-06-20
Ett partrederi i Oskarshamn köper fartyget och som huvudredare utses sjökaptenen Sven Johan Jonsson, Oskarshamn. Fartygets hemort blir Oskarshamn.

1897-11-??
Under resa från Oskarshamn mot Apenrade med trälast förolyckades fartyget, troligtvis överseglat, med man och allt och drev iland kantrat och senare söderslaget vid Kåseberga huvud utanför Ystad 28/11 1897. Inga tillhörigheter från besättningen hittades. Del av lasten och vrakdelar auktionerades ut i Kåseberga 28/12 1897.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Oskarshamnstidningen