August

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 77,25 fot
 • Bredd: 21,53 fot
 • Djupgående: 9,4 fot
 • Dräktighet:
  • 1866: 46,99 svåra läster eller 27,07 nyläster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1866
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Pettersson för handlaren Erland August Maurin som ensam ägare och huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 9/5 1866.

Fartyget köps vid okänt datum av den Norske kaptenen A. Amundsen som den 15/5 mönstrat besättning i Oskarshamn.

Fartyget utgår genom köpet ur svenskt register och vidare öden ej kända.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Nya Dagligt Allehanda 1866-05-11