Augusta Maria, HSGQ, 2488

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HSGQ
  • Svenskt reg. nr.: 2488
  • Längd: 19,3 meter
  • Bredd: 5,92 meter
  • Djup: 2,67 meter
  • Dräktighet: 56,97 registerton
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1884
Byggd på Yttre Bodarne Skeppsvarv i Dal av skeppsbyggmästaren Jonas Andersson för grosshandlaren Erik Vilhelm Carlsson i Stockholm. som var ensam ägare och huvudredare. Fartygets hemort blir Visby.
Första fribrev utfärdat 18/3 1885.

1890-03-21
Fartyget köps av handlaren Viktor Hansén i Burgsvik. Även han ensam ägare och tillika huvudredare. Hemort Burgsvik.

1895-04-05
Nu ägs fartyget av handlaren Berndt Hansén i Botare, Gothems socken som även är huvudredare. Hemort blir Kylley.

1896-07-01
Kontorsbiträdet Anton Werner i Oskarshamn, som är huvudredare för ett partrederi i Oskarshamn köper fartyget för 1.800 kronor. Hemort Oskarshamn.

1898-03-10
Skepparen Alfred Ingemansson i Matvik i Hällaryds socken är för 3.500 kronor ny och ensam ägare samt huvudredare. Matvik blir hemort.

1899-07-26
Under resa från Köpenhamn mot Karlshamn i barlast strandade fartyget vid Sandhammaren och blev totalförlist.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat