Wälgången (b Roslagen)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 57,4 fot
 • Bredd: 21,3 fot
 • Djupgående: 8 fot
 • Dräktighet:
  • 1837: 28,75 svåra läster
  • 1839: 30,89 svåra läster
  • 1849: 29,83 svåra läster
 • Riggning/typ: slup
Historik:

Fartyget är byggt i Roslagen. Information saknas om fartygets namn, byggort och byggår.

1837
Förbyggd i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Petter Hultman för ett partrederi på orten. Huvudredare var handlaren Anders Wijkström. Fartygets hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 25/6 1839.

1843-03-17
Ett partrederi med handlaren Anders Lorentz Kreuger i Kalmar som huvudredare blir fartygets nya ägare. Hemort troligen Kalmar.

1849-03-31
Huvudredaren Anders Lorentz Kreuger köper samtliga andelar i fartyget och blir ensam ägare och fortsatt även huvudredare. Hemort Kalmar.

1849-04-22
Strandade på “Sundischen Wiese” i närheten av Zingst på tyska Östersjökusten under resa från Kalmar mot Mecklenburg med en last av järn och bräder. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, fribrev
 2. Kalmar Rådhusrätt & Magistrat, Mäte- och bilbrev
 3. Aftonbladet 1849-04-30
 4. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning 1849-04-28