Kristina, HVTN, 70

Basfakta:
 • Dansk signal: NFMW
 • Svensk signal: HVTN
 • Svenskt reg. nr: 70
 • Längd: 19,24 meter
 • Bredd: 5,49 meter
 • Djupgående: 3,04 meter
 • Dräktighet:
  • 1892-03: 84,99 registerton
  • 1892-06: 85,64 registerton
  • 1901: 70,91 registerton
  • 1911: 69,42 registerton
  • 1918: 69,03 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1825
Byggd i Svendborg, Danmark

1862
Förbyggd på okänd ort i Danmark

1873
Registrerad på C.A. Bagers änka i Svendborg och med namnet Mauritius samt med signalen NFMW.

1883
Registrerad på R Møller i Thurö, Svendborg.

1889
Registrerad på L. v d Hude i Svendborg.

1891
Registrerad på H. P .L. Larsen i Thurö, Svendborg under namnet Christian.

1893-03-26
Fartyget köps in till Sverige för 2300 kronor av handlaren Fredrik Nikolaus Olsson i Timmernabben och namnändras till Kristina. Som ensam ägare var han även huvudredare. Hemort Timmernabben.

1894-03-20
Ägaren säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi i Timmernabben. I övrigt inga ändringar.

1904-04-06
Huvudredaren Fredrik Nikolaus Olsson köper samtliga andelar i fartyget och blir återigen ensam ägare och fortsatt huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1908-08-06
Skepparen Gustaf Herman Svensson i Mönsterås köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort blir Mönsterås.

1914-02-06
Ägaren säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi i Mönsterås med trävaruhandlaren Hans Braatz som huvudredare. Hemort fortfarande Mönsterås.

1925-10-07
Fartyget säljs för 1200 kronor till Heinrich Samsöe i Kiel och utgår då ur svenskt register. Fartygets vidare öden ej kända.

Sveriges skeppslista 1923 anger att fartyget är hemmahörande i Västervik och tillhörigt rederiet Västerviks Rederi AB.
Vid försäljningen till Kiel initierade Stockholmspolisen att Stadsfiskalen i Västervik skulle utreda äganderätten till fartyget.
Då dokumenten tillhörigt Certifikatet inte visar på någon försäljning till Västervik så bygger historiken enbart på vad Certifikatet och dess dokument anger.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat.
 2. Sveriges skeppslista
 3. Danmarks skibslister