Nicolina, HSBC, 17

Basfakta:
 • Svensk signal: HSBC
 • Svenskt reg. nr.: 17
 • Längd: 28,42 meter
 • Bredd: 6,64 meter
 • Djup: 2,73 meter
 • Dräktighet:
  • 1884: 132,89 registerton
  • 1885: 133,10 registerton
  • 1893: 122,29 registerton
  • 1894: 108,62 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1852
Byggs i Baltimore i USA.
Information om fartyget före inköpet in till Sverige saknas.

1884-05-06
Skepparen Per August Jonsson i Bergkvara är den som köper in fartyget till Sverige och som ensam ägare även blir huvudredare. Fartygets hemort blir Bergkvara.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1892-02-18
Ett partrederi i Bergkvara köper fartyget och utser sjökaptenen Magnus Ulrik Pettersson till ny huvudredare. Hemort Bergkvara kvarstår.

1893-05-05
Den i Kalmar bosatte vice konsuln Johan Gustaf Kreuger köper ensam fartyget samt blir huvudredare. Ny hemort Kalmar.

1898-03-10
Ett nytt partrederi i Bergkvara med fartygsbefälhavaren Carl Oskar Jonsson i Eket, Bergkvara som huvudredare köper fartyget tillbaka till Bergkvara.

1899-10-27
Huvudredaren köper samtliga andelar i fartyget och blir ensam ägare och fortsatt huvudredare. Hemort fortfarande Bergkvara.

1913-04-09
Ett partrederi i Oskarshamn med skepparen Karl Johan Nilsson som huvudredare blir för 1600 kronor fartygets nya ägare. Ny hemort Oskarshamn.

1915 ?
Fartyget ägs/redas nu av Georg Möller bosatt i Torekov. Information om när det förvärvades, huvudredare eller hemort framgår inte av dokumenten i certifikatet.

1915-11-12
Ägaren/ redaren meddelar kommerskollegium om att fartyget är strandsatt vid Torekov och på väg att huggas upp.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista