Linnéa, JNBQ, 4087

Basfakta:
 • Engelskt reg. nr: 163144
 • Engelsk signal: MMGP
 • Dansk signal: 1906-09 KPVF, efter 1924 NFGW.
 • Svensk signal: JNBQ
 • Svenskt reg. nr: 4087
 • Längd: 33,56 meter
 • Bredd: 7,77 meter
 • Djupgående: 2,87 meter
 • Dräktighet:
  • 1902: 156,23 registerton
  • 1909: 146,83 ton
 • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1902
Byggd som “Linnéa” på Saltviks skeppsvarv i Döderhult av skeppsbyggmästaren Frans August Demer för ett partrederi i Saltvik med två deltagare och med hemmansägaren Sven Svensson i Rotvik som huvudredare. Fartygets hemort blev Saltvik.
Interimscertifikat utfärdat 1/10 1902 för en resa och ordinarie Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdades 14/10 1902.

1906-08-22
Fartyget såldes i Helsingör för 24.000 kronor till Sejlskibsselskapet Skandia i Esbjerg och namnändras till “Yrsa“. Utgår ur svenskt register.

1907
Huvudredare C. Breinholt och hemmahörande i Esbjerg.

1909-06-26
Ett partrederi i Helsingborg och med skeppsmäklaren Anders Petter Horndahl i Helsingborg som huvudredare köper tillbaka fartyget till Sverige. Fartyget återfår tidigare signal och registreringsnummer. Ny hemort blir Helsingborg.

1917-01-27
Ett partrederi med trettio deltagare i Karlskrona köper fartyget för 62.000 kronor och utser köpman Karl Johan Didrik Kindborg i Karlskrona till huvudredare. Ny hemort blir Karlskrona.

1920-12-18
Rederiet meddelar kommerskollegium att fartyget efter att ha råkat i haveri och kondemnerats i Bergen. Fartyget såldes på offentlig auktion 31/1 1921 för 11.800 norska kronor till Elling Kvamsö för räkning Bendik Mannes i Aakrehavn i Norge och namnändras till “Ryving“.

1924
Anthon Theodor Nielsen i Vanlöse, Danmark köper fartyget och namnändrar det till “Jens“.

1931
Såld till B. Björch-Jensen i Köpenhamn och med hemmahamn i Faxe.

1932
Registrerad på en kapten Giermann i Memel, idag Klaipeda i Litauen, och namnändrad till “Sigrid“.

1933
Registrerad på H. Bingham i Hull, England och är namnändrad till “Six Sisters“.

1935
Ägs/redas av R. G. Guy och fortfarande med Hull som hemmahamn.

1937
Ägs/redas av Marine & Overseas Services Ld och hemma i Hull där hon är registrerad fram till och med 1941.

1942-45
Finns med i Lloyds Register men utan angiven ägare och hemort, bara att hon är i brittisk ägo. Efter detta saknas fartyget under namnet “Six Sisters”.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 3. Danmarks skibslister
 4. http://kulturnav.org
 5. http://www.jmarcussen.dk
 6. Lloyds Register