Ella, JGVH, 3021

Basfakta:
 • Svensk signal: JGVH
 • Svenskt reg. nr.: 3021
 • Längd: 30,03 meter
 • Bredd: 8,28 meter
 • Djup: 4,17 meter
 • Dräktighet:
  • 1897: 249,79 registerton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1867
Byggd i Rostock av obekant skeppsbyggmästare.
Vid försäljningen till Sverige bar fartyget namnet Graf Bismark.

1897-03-25
Ett partrederi i Mönsterås köper in fartyget till Sverige från Rostock för 7.500 mark och ändrar fartygets namn till Ella. Till huvudredare utses grosshandlaren Axel Albert Johansson i Mönsterås. Hemort blir Mönsterås.
Interimscertifikat utfärdat av Svenska och Norska Generalkonsulatet i Lübeck vid datum ovan.
Ordinarie Certifikat utfärdades 23/4 1897.

1902-03-24
Efter vissa ändringar i rederiet utses bankdirektören Axel Berggren i Mönsterås. Hemort kvarstår.

1904-04-11
Sjökapten Per August Eriksson i Kalmar köper nu ensam fartyget för 3.750 kronor och blir huvudredare. Fartygets hemort blir Kalmar.

1905-03-16
Ett partrederi i Kalmar är för 3.800 kronor nya ägare. Till huvudredare utses grosshandlaren Harald Jeansson i Kalmar. Hemorten Kalmar oförändrad.

1905-10-06
Under resa från Tayport i Skottland mot Västervik med kol sattes fartyget på land vid Skagen på grund av läckage och blev vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. https://vragwiki.dk