Lord Nelson, HPVC, 1790

Basfakta:
 • Engelsk signal: PJMB
 • Engelskt reg. nr: 26041
 • Svensk signal: HPVC
 • Svenskt reg. nr: 1790
 • Längd: 99,0 fot eller 29,48 meter
 • Bredd: 25,1 fot eller 6,97 meter
 • Djupgående: 16,5 fot eller 4,87 meter
 • Dräktighet:
  • 1879: 232,40 ton
  • 1882: 243,14 registerton
  • 1884: 237,54 registerton
  • 1895: 230,91 registerton
 • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1850
Byggd i West Cowes på Isle of Wight utanför Southampton i England.

1851
Redas/ägs, riggad som bark, av So. Whale Fishery Co och har hemmahamn i London.

1854
Ägs/redas av T. Trapp med London som hemmahamn.

1868
Ägs/redas av W. Blyth och med hemmahamn Yarmouth.

1880-03-06
Inköpt till Sverige av ett partrederi med tre deltagare i Göteborg och med skeppsklareraren Edvard Pettersson som utsedd huvudredare. Rederiet lät reparera och troligtvis omrigga fartyget till skonertskepp på Gamla Varvet i Göteborg vilken utfördes av skeppsbyggmästaren J. E. Hübe. Hemort Göteborg.

1881-04-25
Ett partrederi i Oskarshamn med fyra deltagare köper fartyget. Skeppsklareraren Johan Edvard Juréen i Oskarshamn utses till huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1882-11-02
Efter ändringar i rederiet utses handlaren Per August Asplund i Oskarshamn till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1887-04-26
Den tidigare delägaren, fabriksidkaren Per Henrik Hoffman i Oskarshamn äger nu ensam fartyget och är även dess huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1888-06-19
Ett nytt partrederi med två deltagare köper nu fartyget och utser sjökaptenen Johan Erik Hagström till huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.

1890-03-04
Huvudredare Johan Erik Hagström köper samtliga andelar i fartyget och blir nu ensam ägare. Ingen övrig ändring.

1898-02-??
Inkom i haveri till Grimstad i Norge och blev kondemnerat och senare sålt på auktion 18/2 till köpare från Drammen för 1.300 kronor.
Det är inte klarlagt om de nya ägarna reparerade fartyget för fortsatt fart eller om det höggs upp.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat.
 3. Lloyds Register
 4. Oskarshamnstidningen 1/3 1898