Carl, HLDF

Basfakta:
 • Svensk signal: HLDF
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 68,35 fot
 • Bredd: 19,75 fot
 • Djupgående: 8,25 fot
 • Dräktighet:
  • 1866-04: 36,25 svåra läster eller 20,88 nyläster
  • 1866-07: 20,5 nyläster eller 67,73 registerton
  • 1877: 61,99 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1866
Byggd i Ekenäs, Kalmar län av timmermännen Olof Petersson och Nils Carlsson för ett partrederi i Värnanäs med skepparen J. Wahlberg som huvudredare. Hemort troligen Värnanäs.
Första fribrev utfärdat 1866-05-01.

1874-03-14
Handlaren Gustaf Petersson i Oskarshamn köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort Oskarshamn.

1880
Huvudredaren säljer andel i fartyget så att det nu redas av ett partrederi där Gustaf Petersson kvarstår som huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1880-10-22
Strandade utanför Ottenby på Öland under resa från Köpenhamn mot Oskarshamn i barlast. Fartyget blev vrak. Inventarier och fartyget stående på grund såldes senare på en offentlig auktion i Ottenby.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Tidningen Kalmar 1880-20-25