Henrik, HNPF

Basfakta:
 • Engelsk signal: MFGT
 • Engelskt reg. nr: 17098
 • Svensk signal: HNPF
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 126,63 fot
 • Bredd: 28,89 fot
 • Djupgående: 18,27 fot
 • Dräktighet:
  • 1877: 373,18 ton
  • 1878: 410,72 ton
  • 1881: 391,00 ton
 • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

1856
Byggd i Sunderland under namnet “Christabel“.

1857
Ägs/redad av Rodham i Sunderland.

1874-75
Ägd/redad av J. N. Wilson i Sunderland.

1877-04-12
Inköpt till Sverige från John Appelby i Sunderland för 1.500 pund av ett partrederi med tolv deltagare i Oskarshamn och med skeppsklareraren Ernst Gustaf Armand Gyllsdorff som huvudredare. Hemort blev Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat vid datum ovan.

1882-01-26
I barlast från Rouen kolliderar fartyget norr om Kap Ontario i USA i stark dimma med den amerikanske ångaren E B Ward och sjönk inom 6 minuter. 6 personer av besättningen på 10 man drunknade.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev
 3. Lloyds Register
 4. Oskarshamnstidningen 1882-03-07