Carolina, HBNQ

Basfakta:
  • Svensk signal: HBNQ
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 58,70 fot
  • Bredd: 20,63 fot
  • Djupgående: 5,68 fot
  • Dräktighet:
    • 18673: 15,5 nyläster eller 51,13 registerton
  • Riggning/typ: slup
Historik:

Byggt okänt år vid Bussviks varv i Misterhult. Ägare till fartyget kan ej anges då det saknas fribrev före 1868.

1867
Förbyggd i Glostad för skepparen Magnus Petersson i Glostad, Misterhult. Som ensam ägare var han även huvudredare. Fartygets hemort blev Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 21/2 1868.

1870
Såld utrikes. Fribrev återsänt till Kommerskollegium 25/7 1870.

Källor:
  1. Kommerskollegium, fribrev samt fribrevsdiarie