Orion, HDSB, 1992

Basfakta:
 • Svensk signal: HDSB
 • Svenskt reg. nr.: 1992
 • Längd: 71,10 fot
 • Bredd: 21,50 fot
 • Djup: 9,58 fot
 • Dräktighet:
  • 1847: 50,19 svåra löäster
  • 1851: 43,5 svåra läster
  • 1852: 41,68 svåra läster
  • 1861: 40,52 svåra läster
  • 1862: 43,44 svåra läster
  • 1866: 27 nyläster eller 86,36 registerton
  • 1877: 83,09 ton
  • 1882: 88,04 registerton
  • 1895: 77,96 registerton
 • Riggning/typ: Skonare
Historik:

1847
Byggd i Gävle av skeppsbyggmästaren Lars August Bång för ett partrederi på orten med handlaren Carl Johan Saltholm som huvudredare. Fartygets hemort Gävle.
Första fribrev utfärdat 14/6 1847.

1849-05-29
Handlaren Mathias Flensburg i Malmö köper ensam fartyget och blir även dess huvudredare. Ny hemort Malmö.

1851-09-16
Efter att tidigare huvudredaren avlidit övertas fartyget av arvingarna vilket betyder att det nu redas av ett partrederi där huvudredaren är handelsbolaget M. Flensburgs söner. Ingen ändring av hemort.

1861-05-03
Rederiet låter skeppsbyggmästaren J. Bonnesen förbygga det på varv i Malmö. Inga ändringar i övrigt.

1870-03-29
Handlaren Jacob Aigeldinger blir huvudredare i ett partrederi i Trelleborg vilka blir fartygets nya ägare. Ny hemort blir Trelleborg.

1873-05-21
Ett partrederi i Skillinge med handlaren Christian Ekman som huvudredare köper fartyget vars hemort nu blir Simrishamn.

1875-01-04
Skepparen Hans Peter Karlsson i Oskarshamn blir huvudredare i partrederiet som ny är fartygets nya ägare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1880-04-06
Förändringar i rederiet gör att handlaren Anton Victor Cornelius i Figeholm blir utsedd till huvudredare. Hemort Oskarshamn kvarstår.

Noterbart är att Sveriges skeppslista från 1881 och Oskarshamns sjömanshus fartygsregister från 1875 anger att Carl Blomqvist i Oskarshamn skall vara huvudredare. Detta verifieras inte av fribreven från 1875 och 1880.

1882-03-07
Fartyget köps av ett partrederi i Svanshall i Skåne med sjökaptenen Sven Olsson Bülov som huvudredare och de låter skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén förbygga det på eget varv i Oskarshamn. Rederiet låter namnändra det till Augusta. Ny hemort blir Svanshall.

1884-02-12
Skepparen Ola Larsson blir huvudredare i ett partrederi som blir fartyget nya ägare. Ny hemort blir Norra Brantevik.

1891-03-25
Ett partrederi på Blidö köper fartyget och utser skepparen Carl Gustaf Söderman till huvudredare. Ny hemort blir Oxhalsö by på Blidö.

1894-12-14
I samband med utgivandet av Nationalitets- och registreringscertifikat så har hemorten ändrats till Blidö. I övrigt inga ändringar.

1898-05-14
Ändringar i rederiet leder till att handlaren Johan Norman utses till ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1899-04-28
Skepparen Amandus Wilhelm Langström i Norrköping blir huvudredare i ett partrederi som blir fartygets nya ägare. Hemort Norrköping.

1900-03-17
Rederiet ändrar fartygets hemort till Gryt. Inga övriga ändringar.

1905-06-15
Ett nytt partrederi i Gryt med skepparen Carl Albert Sjögren som huvudredare blir nya ägare till fartyget. Hemort Gryt kvarstår.

1907-07-31
Fartyget säljs till H. G. Söderbergs Import AB i Stockholm som låter avrigga fartyget till pråm och det avförs ur registret.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat