Lina, JLRM, 3748

Basfakta:
 • Svensk signal: JLRM
 • Svenskt reg. nr: 3748
 • Längd: 36,90 meter
 • Bredd: 8,45 meter
 • Djupgående: 3,5 meter
 • Dräktighet:
  • 1900: 233,52 registerton
  • 1901: 225,81 registerton
 • Riggning/typ: 3-mast skonare
Historik:

1900
Byggd på Norra Varvet i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Magnus Svensson för partrederi med sjutton deltagare i Ljungskile med faktorn Carl Eriksson i Kristinehamn som huvudredare. Hemort Ljungskile.
Nationalitets och registreringscertifikat utfärdat 6/11 1900.

1901-12-03
Till ny huvudredare för fartyget utses delägaren och stadskassören Ernst Laurentius Jern från Kristinehamn.

1907-02-26
Begäran från huvudredaren att fartygets hemort ändras från Ljungskile till Kristinehamn.

1910-10-13
Under resa från Lübeck mot Gävle med en last av Kainit i säckar strandade fartyget i full orkan i närheten av Fågelsundet söder om Gävle trots upprepade försök att ankra. Besättningen tog sig till Fågelsundets fiskplats i livbåt. Sjöförklaring i Gävle.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslist