Labora, JBPL, 528

Basfakta:
 • Norsk signal: JKTN
 • Svensk signal: JBPL
 • Svenskt reg. nr.: 528
 • Längd: 23 meter
 • Bredd: 5,94 meter
 • Djup: 2,7 meter
 • Dräktighet:
  • 1885: 81,25 registerton (N)
  • 1893: 80,78 registerton
  • 1895: 73,87 registerton
 • Riggning/typ: galeas
Historik:

1865
Fartyget byggd i Skanevig, Hordaland i Norge och hade före försäljningen till Sverige namnet Ora & Labora och var hemmahörande i Skudesnaes havn i Norge med signal JKTN.

1893-05-09
Inköpt för 2.600 kronor till Sverige av skepparen Ossian Walfrid Carlsson i Skillinge samt namnändrad till Labora. Som ensam ägare var han även huvudredare. Hemort Skillinge.
Svenskt Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat vid datum ovan.

1894-04-07
Ett partrederi i Oskarshamn med vice konsuln Adolf Johan Nicolaus Lundberg som utsedd huvudredare köper fartyget för 2.000 kronor. Ny hemmahamn blir Oskarshamn.

1903-04-14
Vid försäljning på en offentlig auktion köps fartyget för 756 kronor av skepparen Karl Emil Konrad Nilsson och som ensam ägare blir han även huvudredare. Hemorten Oskarshamn kvarstår.

1903-09-14
Under resa från Mönsterås mot Nyborg med en last av ved sprang fartyget läck och var tvungen att söka nödhamn i Simrishamn. Inne i hamnen gick fartyget på grund och sjönk delvis. Fartyget kondemnerades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat
 2. Oskarshamnstidningen 1903-09-19