Karl Emil Konrad Nilsson

Personuppgifter:

Född 1867-11-12 på nr 109 i Oskarshamn. Föräldrar var sjöman Karl Johan Nilsson och hans hustru Amalia Christina Lönnqvist.

Anges som sjöman 1882 och som skeppare från ca 1900.

Vigd 1890-12-13 i Döderhults församling med Emma Viktoria Forslund, född 1866-03-16 i Döderhults församling.

Avlider 1936-07-20 bosatt i kvarteret Ibis nr 1 i Oskarshamn som skeppare.

Sjömanshusregistreringar:

Inskriven vid Oskarshamns sjömanshus 1883 med registreringsnummer 1802. Avföres 1935 som ej vidare sjöfarande.

Av hittills hittade mönstringarna i Oskarshamns sjömanshus register är den första från 1882 som jungman på skonaren Anna och den sista är från 1930 som styrman på ångfartyget Majborg.

En detaljerad lista över hittade mönstringar kan erhållas efter förfrågan.

Skeppsbyggmästare:

Inga registreringar har hittills hittats.

Huvudredare:
TidsperiodFartygets namnTypHemort
1903LaboraGaleasOskarshamn
Källor:
  1. Kyrkoarkiv
  2. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat
  3. Oskarshamns sjömanshus