Henny, HNKS, 2233

Basfakta:
 • Svensk signal: HNKS
 • Svenskt reg. nr.: 2233
 • Längd: 90,95 fot
 • Bredd: 24 fot
 • Djup: 9,6 fot
 • Dräktighet:
  • 1876: 129,31 registerton
  • 1895: 122,05 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik

1876
Byggd på varv i Gamleby av skeppsbyggmästaren A. C. Engström för handlaren Henrik Hugo Cornelius i Gamleby som ensam ägde fartyget och blev även huvudredare. Hemort Gamleby.
Första fribrev utfärdat 9/9 1876.

1886-04-24
Efter att andelar i fartyget sålts så ägs det nu av ett partrederi i Gamleby med grosshandlaren Albert Cornelius i Gamleby som ny huvudredare. Hemort ej ändrad.

1898-04-29
Ett partrederi i Västervik är den nya ägaren till fartyget där skeppsklareraren Knut Theodor Sjögren från Västervik blir utsedd till huvudredare. Ny hemort blir Västervik.

1900-03-27
Skepparen Carl Victor Bayard i Oskarshamn blir för 5.000 kronor ny ensam ägare och huvudredare. Hemort blir Oskarshamn.

1902-05-02
Christina Jacobsson, handelsidkare och bosatt i Oskarshamn är ny ägare och huvudredare. Hemort som tidigare.

1903-06-03
Fartyget säljs för 2.350 kronor till ett partrederi i Oskarshamn med kontorschefen Axel Julius André som huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1905-11-13
Under resa Ystad – Oskarshamn i barlast drev fartyget i en häftig storm mot tyska kusten och strandade utanför Swinemünde och blev vrak. Besättningen räddades. Fartyget kondemnerades i Swinemünde.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat.
 2. Oskarshamnstidningen 1911-11-18