Nils Lorentz, HKJC, 1841

Basfakta:
 • Svensk signal: HKJC
 • Svenskt reg. nr.: 1841
 • Längd: 62,57 fot
 • Bredd: 20,80 fot
 • Djup: 5,95 fot
 • Dräktighet:
  • 1861: 27,17 svåra läster eller 15,65 nyläster
  • 1873: 22 nyläster eller 70,98 registerton
  • 1877: 63,02 registerton
  • 1894: 56,06 registerton
  • 1895: 57,68 registerton
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1861
Byggd på varv i Påskallavik av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för handelsbolaget E & N Callerström i Påskallavik. Till huvudredare utsågs Erik Callerström och fartyget hemort blev Påskallavik.
Första fribrev utfärdat 2/7 1861.

1873-06-17
Fartyget förbyggs i Påskallavik för grosshandlaren Erik Callerströms räkning, som nu är ensam ägare och huvudredare. Även fartygets hemort kvarstår.

1885-08-28
Ägaren försäljer nu del i fartyget så ett det ägs av ett partrederi i Påskallavik. I övrigt inga ändringar.

1909-04-23
Skepparen Thor August Karlsson i Figeholm köper nu ensam fartyget för 1.300 kronor och blir då även huvudredare. Ny hemort blir Figeholm.

1910-06-28
Ett partrederi i Figeholm med virkeshandlaren Sven August Andersson i Figeholm som huvudredare är nya ägare när fartyget köps för 1.260 kronor. Hemort som tidigare.

1915-07-31
Löfholmsvarvet i Stockholm intygar att fartyget, forfarande hemmahörande i Figeholm, avriggats till pråm för i Stockholm boende handlaren O. V. Lagerstedts räkning. Någon försäljning är ej redovisad.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Certifikat