Aros (b 1854)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 62,15 fot
 • Bredd: 22,35 fot
 • Djup: 8 fot
 • Dräktighet:
  • 1854: 32,5 svåra läster
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1854
Byggd i Svartöhamn vid Mönsterås av skeppsbyggmästaren Per Magnus Sjöberg för arrendatorn Hans Peter Nilsson i Siggehorva, Mönsterås. Som ensam ägare var Nilsson även huvudredare och fartygets hemort blev troligen Mönsterås.
Första fribrev utfärdat 13/6 1854.

1854-08-04
Döderhultsviks handelsförening blir nya till fartyget och man utser handlaren Gustaf Johansson till huvudredare. Hemort Döderhultsvik

1855-08-20
Ett partrederi i Kalmar med handlaren Nils Peter Wykman som huvudredare är fartygets nya ägare. Hemort Kalmar.

1858-10-14
Med en last av trä och bark och under resa från Kalmar mot Köpenhamn strandade fartyget vid Rönne på Bornholm. Fartyget troligtvis vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Barometern 1858-11-03