Sophie, HSKN, 2514

Basfakta:
 • Svensk signal: HSKN
 • Svenskt reg. nr.: 2514
 • Längd: 37,24 meter
 • Bredd: 6,75 meter
 • Djup: 3,55 meter
 • Dräktighet:
  • 1885: 243,28 registerton
  • 1894: 235,72 registerton
 • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

1862
Byggd i Altona i Tyskland.

1885-05-19
Ett partrederi i Landskrona med skeppsklareraren Jöns Peter Jönsson som huvudredare. Hemort Landskrona.
Första fribrev utfärdat enligt datum ovan.

1897-03-17
Fartyget köps för 7000 kronor av ett partrederi i Oskarshamn med kammarskrivaren Karl Axel Eberhard Severin som utsedd huvudredare. Ny hemort blir Oskarshamn.

1903-09-12
Under resa från Varberg mot Sunderland och i storm fick fartyget söka nödhamn i Göteborg där det besiktigades och kondemnerades.

1903-10-12
Enligt uppgift i Oskarshamnstidningen 1903-10-14 så köptes fartyget av ett ej namngivet rederi i Stockholm för 3439 kronor.

Historik efter en eventuell försäljning till Stockholm ej känd.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Oskarshamnstidningen 1903-10-14