Betty, HDTQ

Basfakta:
 • Svensk signal: HDTQ
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 124 fot
 • Bredd: 23,30 fot
 • Djupgående: 12,7 fot
 • Dräktighet:
  • 1870: 38,5 nyläster eller 139,22 registerton
  • 1876: 205,26 ton
  • 1877: 197,88 ton
 • Riggning/typ: ångskonert
Historik:

1869
Byggd vid Oskarshamns Mekaniska Verkstad av skeppsbyggmästaren Sven Olsson för handelsbolaget A. Svanberg & Co i Stockholm med handlaren Fredrik Althainz som huvudredare. Hemort Stockholm
Första fribrev utfärdat 22/4 1870.

1877-04-24
Handelsbokhållaren Anton Fredrik Herlitz i Stockholm köper fartyget och som ensam ägare blir han även huvudredare. Fartygets hemort fortsatt Stockholm

1882
Fartyget säljs till Bergen i Norge och utgår ur svenskt register.
Vidare öden ej kända.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Stockholms sjömanshus, Mönstringsrulla