Frithiof (b 1857)

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 83,65 fot
  • Bredd: 22,50 fot
  • Djupgående: 10 fot
  • Dräktighet:
    • 1857: 62,5 svåra läster
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1857
Byggd i Mönsterås av skeppsbyggmästaren O. Nordström för ett partrederi på orten med lantbrukaren Per Funkqvist i Gränsbo som huvudredare. Hemmahamn Mönsterås.
Första fribrev utfärdat 7/7 1857.

1859-11-13
Fartyget som var på resa från Ibrail mot Gloucester med en last av vete, sprang läck i en hård storm i Cardiganbukten vid Wales och var tvungen att i sjunkande tillstånd överges av besättningen som räddades sig iland.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev