Gazell

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 116,65 fot
 • Bredd: 22,30 fot
 • Djupgående: 11,67 fot
 • Dräktighet:
  • 1857: 103,22 svåra läster
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1857
Byggd i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för handlaren Nils Peter Ekvall i staden och som ensam ägare var han även huvudredare. Hemmahamn Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 17/7 1857.

1858
Efter ägarens konkurs beslagtogs fartyget i Hamburg för skuld. Vad som hände med fartyget efter detta är ej känt.

Har du information som du kan dela, vänligen kontakta mig.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oscarshamns Tidning 1858-04-21