Minna, HQPK

Basfakta:
 • Svensk signal: HQPK
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 88,5 fot
 • Bredd: 23,2 fot
 • Djup: 10,7 fot
 • Dräktighet:
  • 1880: 136,72 danska registerton
  • 1881: 134,56 ton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1857
Fartyget är byggt i Stavanger i Norge.

1879-80
Förbyggt i Narvas förhamn Hungerburg i Ryssland.

1880-11-20
Fartyget under Rysk flagg köps på en offentlig auktion i Köpenhamn av H. S. Bundgaard i Köpenhamn som den 4/12 överför köpet till handlaren August Ljungstedt i Figeholm. Som ensam ägare blir han även huvudredare. Hemort blir Figeholm.
Interimsfribrev utfärdat i Köpenhamn 13/12 1880 och första ordinarie fribrev 26/4 1881.

1882-12-25
Under resa från Middlesbrough mot Näfveqvarn med en last av kol och tackjärn strandar fartyget nordväst om Thyborön på Jylländska västkusten och blev totalt vrak. Kaptenen och tre man ur besättningen drunknade. Endast styrmannen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Nya Pressen 1882-01-05
 3. https://vragwiki.dk