Alma, HSCJ, 598

Basfakta:
 • Svensk signal: HSCJ
 • Svenskt reg. nr: 598
 • Längd: 62 fot
 • Bredd: 25 fot
 • Djupgående: 8 fot
 • Dräktighet:
  • 1876: 314,07 ton
  • 1895: 290 ton
  • 1899: 289,88 ton
 • Riggning/typ: barkskepp
Historik:

Byggd okänt år i Kimito socken i Finland.

1884
Fartyget förbyggs på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren C. A. Larsson för skepparen Edvard Petterson i Figeholm. Han blev själv huvudredare och fartygets hemort blev Figeholm.
Första fribrev utfärdat 16/6 1884.

1893-06-22
Ett partrederi med kustvakten Albert Engström i Kråkelund som huvudredare blir fartygets nya ägare och där hemorten blir Kråkelund.

1896-05-01
Den tidigare delägaren, skepparen Anders Johan Pettersson i Pettersborg, Misterhult köper samtliga andelar i fartyget och blir ensam ägare och huvudredare. Hemort kvarstår.

1900-06-09
Ett partrederi i Gryt, Östergötland med skepparen Sven Gustaf Svensson på Lilla Getterö som huvudredare blir nya ägare. Fartygets hemort blir Gryt.

1902
Fartygets huvudredare meddelar Kommerskollegium 9/5 1902 att fartyget slopats. Fartyget höggs upp under året.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat