Vidar, HNGL

Basfakta:
 • Svensk signal: HNGL
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 85,45 fot
 • Bredd: 19,95 fot
 • Djupgående: 9,40 fot
 • Dräktighet:
  • 1876: 102,31 ton
  • 1878: 97,85 ton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1876
Fartyget byggs, under namnet “Vidar” på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Per Johan Pettersson för handlaren Per Frithiof Lindström i Oskarshamn. Som ensam ägare är han då också huvudredare. Hemort Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 14/7 1876.

1878-05-28
Efter ett svårt haveri vid Lummelunda på Gotland köper förre ägaren, Per Frithiof Lindström, ensam tillbaka fartyget på en haveriauktion på Gotland för 1.645,50 kronor, bogserar fartyget för 3.000 kronor till varv Oskarshamn för att genom skeppsbyggmästaren C. Petersson förbygga fartyget för 10.579,53 kronor. Efter ombyggnaden fick fartyget följande mått:
Längd: 84,20 fot
Bredd: 20,05 fot
Djupgående: 9,35 fot
Dräktighet: 97,85 ton
och för att undgå förväxling med fartyget innan haveriet namnges det till “Accés” i fribrevet som utfärdats vid datum ovan. Huvudredare och hemort som tidigare.

1878-10-09
Per Frithiof Lindström säljer del i fartyget till kassören J. Högström i Misterhult. Någon förändring av huvudredare och hemort anges ej.

1880-05-22
Efter att Per Frithiof Lindström avyttrat sin del i fartyget beslutade rederiet att till ny huvudredare utse vice konsuln Adolf Lundberg Oskarshamn. Ingen ändring av hemort.

1881-03-29
Ett partrederi i Simrishamn med tre deltagare köper fartyget och handlaren Sven August Bengtsson utses till huvudredare. Hemort blir Simrishamn.

1883-03-??
Dagens Nyheter citerar lokal media 1883-04-14 och skriver följande:
Den 2:e mars lämnade skonerten Acces förd av kapten N O Asp härifrån staden, West Hartlepools hamn i England med last av stenkol för att därmed avgå till svensk hamn och 4 och 5 samma månad rasade, såsom bekant, över Nordsjön en våldsam storm under vilken Accés med man och allt jämte många andra fartyg samt hundratals menniskolif gingo förlorade.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Sveriges skeppslista
 3. Dagens Nyheter 1883-04-14