Helena Maria, HKCD, 535

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HKCD
  • Svenskt reg. nr.: 535
  • Längd: 60,01 fot
  • Bredd: 21,40 fot
  • Djup: 8,94 fot
  • Dräktighet: 33,85 svåra läster eller 19,5 nyläster.
  • Riggning/typ: slup
Historik:

1863
Byggd i Trolleboda i Kristianopels församling av skeppsbyggmästaren O. Ohlsson för ett partrederi med hemmansägaren Håkan Bondesson i Björkelycke som huvudredare. Hemort troligen Björkelycke.
Första fribrev utfärdat 28/3 1863.

1873-04-23
Ett partrederi i Oskarshamn med sjökapten Johan Erik Hagström som huvudredare köper fartyget. Ny hemort Oskarshamn.

1875-05-07
ett nytt partrederi i Oskarshamn köper fartyget och till huvudredare utses skepparen Anders Peter Karlsson i Misterhults socken. Hemorten Oskarshamn kvarstår.

1893-05-13
Delägaren och skepparen Anders Peter Karlsson i Figeholm köper samtliga andelar i fartyget och blir med detta ensam ägare och fortsatt huvudredare. Ny hemort blir Figeholm.

1912-10-25
Fartygets säljs till Lavéns Kolimport AB i Stockholm som förändrar fartyget till pråm och därmed utgår det ur svenskt register.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat