Ali, HLRB

Basfakta:
 • Svensk signal: HLRB
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 59 fot
 • Bredd: 20 fot
 • Djupgående; 8 fot
 • Dräktighet:
  • 1871: 32,44 svåra läster, 17,6 nyläster
  • 1875: 20,5 nyläster
  • 1879: 62 ton
 • Riggning/typ: Slup
Historik:

1852
Byggd på varv i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för handlaren Nils Peter Ekvalls räkning i Döderhultsvik.

1853-01-24
Ett partrederi med två deltagare i Döderhultsvik är nya ägare till fartyget och sjökaptenen Nils Lagerhamn, borgare i Kalmar blir huvudredare. Hemort anges ej men är troligen Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 18/2 1853.

1855-04-26
Fartyget säljs till ett partrederi med fyra deltagare i Döderhultsvik med kyrkovärden Per Jaensson som huvudredare. Hemort Döderhultsvik.

1867-04-03
Efter förändringar i rederiet utses handlaren Carl Magnus Pettersson i Oskarshamn till ny huvudredare. Hemort Oskarshamn.

1874-06-29
Efter att fartyget förbyggts under året av skeppsbyggmästaren H. P. Carstensen på varv i Oskarshamn tas et nytt fribrev ut, vilket dateras enligt ovan.
Nya fartygsdata:
Längd: 62,3 fot
Bredd: 20,6 fot
Djupgående 9,08 fot
Dräktighet: 20,5 nyläster eller 66,09 registerton
Riggning/typ: skonert.
Handlaren Carl Magnus Petersson är fortsatt huvudredare och hemorten är Oskarshamn.

1883-06-18
Skepparen Mathias Jönsson i Karlshamn köper ensam fartyget och blir dess huvudredare. Ny hemort Karlshamn.

Fartyget finns med i Sveriges skeppslista 1893-94 med samma ägare och hemort men saknas i skeppslistan för 1895-96. Vidare öden ej kända.

Källor:
 1. Sveriges skeppslista
 2. Kommerskollegium, Fribrev