Carl, HDFV, 634

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HDFV
  • Svenskt reg. nr.: 634
  • Längd: 60 fot
  • Bredd: 22 fot
  • Djup: 6 fot
  • Dräktighet: 16,5 nyläster eller 54,55 registerton
  • Riggning/typ: slup
Historik:

1866
Byggd på Långö, Kråkelund i Misterhults socken av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för ett partrederi i Figeholm med rusthållaren Carl Johan Sandell som huvudredare. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdades inte förrän 3/6 1869.

1870-03-23
Ett nytt partrederi i Figeholm är nu ägare till fartyget. Rederiet utser skepparen Carl Fredrik Petersson till huvudredare. Hemort kvarstår.

1871-03-31
Nu övergår fartyget till herr C. J. Björkegren i Figeholm. Det framgår inte av det tidigare fribrevet om han är ensam ägare och huvudredare. Hemort förmodligen Figeholm. Nytt fribrev ej utgivet.

1875
Sveriges skeppslista från året anger att en C. Hammarberg i Figeholm är huvudredare för fartyget. Även i Oskarshamns sjömanshus fartygsregister är han noterad som ägare/huvudredare. Något fribrev som styrker detta finns ej. Tidpunkt när Hammarberg tog över fartyget kan ej anges.

1893-07-26
Enligt Nationalitets- och registreringscertifikat som utgavs vid datum ovan, är handlaren Carl August Hammarberg i Figeholm huvudredare för ett partrederi i Figeholm som nu är ägare till fartyget. Det är med mycket stor sannolikhet samma Hammarberg som anges 1875. Hemort Figeholm.

1896-05-29
Skepparen Carl Petter Nilsson i Högskulla, Figeholm är efter att ensam köpt fartyget ny ägare och huvudredare. Hemort Misterhult.

1900-04-14
Ett partrederi i Kärrsvik, Misterhult med godsägaren Waldemar Svahnberg som huvudredare köper fartyget för 2.350 kronor. Ny hemort blir Kärrsvik, Misterhult.

1903-03-18
Efter förändringar i rederiet utses Otto Wilhelm Kjellberg till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1905-03-04
Hemmansägare Carl Peter Carlsson i Mederhult, Misterhult köper ensam samtliga andelar i fartyget för 1.187,50 kronor och blir huvudredare. Någon ändring av hemort är inte angiven.

1911-02-03
Enligt meddelande till Kommerskollegium så sjönk fartyget redan 1905 dvs troligen då strax efter köpet 1905. Utgick ur registret vid angivet datum.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat
  2. Oskarshamn sjömanshus, Fartygsregister