Carl, HDFV, 634

Basfakta:
 • Svensk signal: HDFV
 • Svenskt reg. nr.: 634
 • Längd: 60 fot
 • Bredd: 22 fot
 • Djup: 6 fot
 • Dräktighet:
  • 1866: 16,5 nyläster eller 54,55 registerton
  • 1882: 44,85 registerton
 • Riggning/typ: slup
Historik:

1866
Byggd på Långö, Kråkelund i Misterhults socken av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för ett partrederi i Figeholm med rusthållaren Carl Johan Sandell som huvudredare. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdades inte förrän 3/6 1869.

1870-03-23
Ett nytt partrederi i Figeholm är nu ägare till fartyget. Rederiet utser skepparen Carl Fredrik Petersson till huvudredare. Hemort kvarstår.

1871-03-31
Nu övergår fartyget till herr C. J. Björkegren i Figeholm. Det framgår inte av det tidigare fribrevet om han är ensam ägare och huvudredare. Hemort förmodligen Figeholm. Nytt fribrev ej utgivet.

1875
Sveriges skeppslista från året anger att C. Hammarberg i Figeholm är huvudredare för fartyget. Även i Oskarshamns sjömanshus fartygsregister är han noterad som ägare/huvudredare. Något fribrev som styrker detta finns ej. Tidpunkt när Hammarberg tog över fartyget kan ej anges.

1893-07-26
Enligt Nationalitets- och registreringscertifikat som utgavs vid datum ovan, är handlaren Carl August Hammarberg i Figeholm huvudredare för ett partrederi i Figeholm som nu är ägare till fartyget. Det är med mycket stor sannolikhet samma Hammarberg som anges 1875. Hemort Figeholm.

1896-05-29
Skepparen Carl Petter Nilsson i Högskulla, Figeholm är efter att ensam köpt fartyget ny ägare och huvudredare. Hemort Misterhult.

1900-04-14
Ett partrederi i Kärrsvik, Misterhult med godsägaren Waldemar Svanberg som huvudredare köper fartyget för 2.350 kronor. Ny hemort blir Kärrsvik, Misterhult.

1903-03-18
Efter förändringar i rederiet utses Otto Wilhelm Källberg till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1905-03-04
Hemmansägare Karl Peter Karlsson i Mederhult, Misterhult köper ensam samtliga andelar i fartyget för 1.187,50 kronor och blir huvudredare. Någon ändring av hemort är inte angiven.

1911-02-03
Enligt meddelande till Kommerskollegium så sjönk fartyget redan 1905 dvs troligen då strax efter köpet 1905. Utgick ur registret vid angivet datum.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Oskarshamn sjömanshus, Fartygsregister