Maria Lovisa

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 62,70 fot
 • Bredd: 22,50 fot
 • Djup: 8,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1842: 29,03 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1832
Byggd i Dyvik på Vätö av okänd skeppsbyggmästare som öppen båt för hemmansägare Olof Olsson och med namnet Lovisa.

1838
Ett partrederi i Figeholm med skepparen Sven Nylund som huvudredare låter förbygga och rigga om fartyget till skonare i Figeholm 1838. Fartyget namnändras till Maria Lovisa. Hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 5/6 1844.

1861-04-30
Efter det att huvudredaren avlidit 1852 så säljer sterbhuset del av fartyget till brukspatronen Jonas Tillberg på Falsterbo Bruk i Hjorted som också blir huvudredare. Ny hemort Västervik.

1861-07-29
Under resa från Västervik mot Malmö med en last av stångjärn och plankor sprang fartyget läck så svårt att det sjönk. Alla i besättningen utom en man drunknade. Den överlevande tog sig iland på Pommerska kusten i närheten av Leba.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Västerviks Veckoblad 1861-08-17