Carolina, HDPV

Basfakta:
 • Svensk signal: HDPV
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 62 fot
 • Bredd: 21,10 fot
 • Djupgående: 10 fot
 • Dräktighet:
  • 1829: 46,08 svåra läster
  • 1866: 25 nyläster eller 80,39 registerton
  • 1877: 85,55 ton
 • Riggning/typ: Galeas/skonare
Historik:

1828
Byggd i Djursvik av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för handlaren Erik Peter Kastman i Bergkvara. Som ensam ägare var han även huvudredare. Hemort Bergkvara.
Första fribrev utfärdat 14/5 1830.

Noterbart är att det finns en skeppsbyggmästare på hemsidan vid samma namn, Axel Blomqvist. Om det är samma person eller ej kan inte säkerställas varför hemsidans Axel Blomqvist ej har registerförts som byggmästare till detta fartyg.

1853-05-03
Ett partrederi i Kalmar är fartygets nya ägare och som huvudredare utses segelmakaren Peter Andreas Wetterlind i Kalmar. Hemort Kalmar

1854-05-09
Efter förändringar i rederiet utses rådmannen Christian Adolf Palme till ny huvudredare. Fartyget anges omriggat till skonare. Inga övriga ändringar.

1856-03-28
Ett partrederi i Döderhultsvik med handlaren Nils Gustaf Wijkström som huvudredare köper fartyget. Ny hemort Döderhultsvik/Oskarshamn…

1858-05-04
Oskarshamns handelsbolag är nu ägare till fartyget. Huvudredare och hemort Oskarshamn kvarstår.

1861-04-26
Huvudredaren Nils Gustaf Wijkström köper samtliga andelar i fartyget och blir ensam ägare och fortsatt huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1866-03-07
Handlaren Sven August Bengtsson i Simrishamn köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort Simrishamn.

1869-09-24
Fartyget såldes i London i juli detta år för gäldande av bodmeriskuld till Johan Tholin i Simrishamn. Fartyget som är liggande i London säljs 2/8 åter till handlaren Sven August Bengtsson i Simrishamn 5000 Rd Rmt. Som ensam ägare blir han även huvudredare. Hemort Simrishamn kvarstår. Nytt fribrev utfärdat vid datum ovan.

1877-05-11
Handlaren Nils Johan Nilsson i Timmernabben köper för 4500 kronor ensam fartyget den 31/7 1876. Han säljer den 25/8 1876 hälften av fartyget till kapten Karl Johan Götherström. Partrederiet låter skeppsbyggmästaren C. J. Bring förbygga det i Timmernabben och namnändrar det till Balder. Huvudredare i rederiet är Götherström och hemort är Tillingenabben.
Fribrev utfärdat enligt datum ovan.

1881-10-20
Fartyget som var under resa från Hartlepool mot Simrishamn med en last av kol strandade mellan Nordfeld och Liselund på Møn och blev vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Aftonbladet 1881-10-24