Zephyr, JCSN, 1410

Bild från Kalmar läns museums fotoarkiv. Här hemmahörande i Marstal, foto från okänd ort.
Basfakta:
 • Dansk signal 1898- : NJMS
 • Dansk signal 1916- : NTRB
 • Svensk signal: JCSN
 • Svenskt reg. nr: 1410
 • Längd: 38,67 meter
 • Bredd: 7,80 meter
 • Djupgående: 3,59 meter
 • Dräktighet:
  • 1894: 269,20 registerton
  • 1909: 256,28 registerton
 • Riggning/typ: skonertskepp
Historik:

1894
Fartyget byggs på Figeholms skeppsvarv av Carl Gustaf Hasselbom för partrederi med två deltagare och med godsägaren Johan Robert Theodor Löfstedt som huvudredare. Fartygets hemort blir Figeholm.
Nationalitets och registreringscertifikat utfärdat 24/7 1894.

1895-10-11
Efter att tidigare huvudredaren nu avlidit, utses kronolänsman Josef Valentin Malmberg, Oskarshamn till ny huvudredare. Inga övriga ändringar.

1898-01-29
Fartyget såldes för 34.000 kronor till agenten N. Petersen i Marstal, Danmark och avregistrerades från svenska registret. Registreras i Danskt register 24/3 1898.

1909
Fortfarande hemmahörande i Marstal, nu med en H. Marius Petersen som huvudredare.

1909-05-12
Fartyget köps tillbaka till Sverige för 13.000 kronor och återfår den tidigare signalen och registreringsnumret. Nye ägaren är ett partrederi med tjugoen deltagare i Brantevik med skepparen Thure Nilsson Boman som huvudredare. Hemort blir Brantevik.

1913-02-07
Som ny huvudredare för rederiet utses skepparen Nils August Persson. I övrigt lika som tidigare.

1916-01-18
Fartyget säljs, liggande Aalborg, till dansk köpare, Herr Jörgen Klerk i Köpenhamn, för 55.000 svenska kronor och utgår återigen från svenskt register.

1917
Fartyget tillhör A/S C. C. Andersen i Köpenhamn. Nytt namn Ellen och ny dansk signal.

1918
Enligt Danmarks skibslister tillhör fartyget nu J. Damkier Petersen i Köpenhamn.

1918-01-02
Låg för ankars, under resa Ibiza – Reykjavik med salt, i svår storm och hög sjö vid Carnero Point, Gibraltar när båda ankarkättingarna slets av vilket medförde att fartyget drev iland och slogs sönder mot klipporna. Besättningen räddades iland med fartygets jolle.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista
 3. Danmarks skibslister
 4. http://www.branteviksmuseum.com
 5. Dansk Søulykke-statistik