Hilding

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 79,45 fot
 • Bredd: 22,65 fot
 • Djupgående: 9,9 fot
 • Dräktighet:
  • 1856: 56,5 svåra läster
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1855
Byggd på varv i Döderhultsvik, från 1856 Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för handlaren Nils Peter Ekvall´s räkning. Som ensam ägare blev han även huvudredare. Fartyget hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 14/6 1855.

1855-07-26
Andel av fartyget säljs, vilket innebär att fartyget redas nu av ett partrederi med två deltagare i Döderhultsvik. I övrigt ingen ändring.

1857-12-10
Efter ändringar i äganderätten till fartyget så väljs fabriksidkare Per Henrik Hoffman till ny huvudredare. Hemort fortfarande Oskarshamn.
Nytt fribrev utfärdat 27/4 1858.

1862-11-22
Under resa från Sönderborg mot Oskarshamn strandade fartyget i storm och snötjocka på Rödsand ca. 1,5 mil väster Gedser på ön Falster. Masterna kapades och fartyget troligen vrak. Besättningen räddades med stor möda av folk från Gedser.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Barometern 10/12 1862