Tärnan, -, 432

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr.: 432
 • Längd: 51,7 fot
 • Bredd: 20 fot
 • Djup: 7,5 fot
 • Dräktighet:
  • 1874: 10 nyläster eller 34,29 registerton
  • 1881: 35,90 registerton
  • 1895: 30,97 regsiterton
 • Riggning/typ: jakt
Historik:

1874
Byggd på Cederslunds skeppsvarv i Skredsvik, Bohuslän av skeppsbyggmästaren Johan Andersson för ett partrederi med lantbrukaren Victor Lundström som huvudredare. Hemort Skredsvik.
Första fribrev utfärdat 28/9 1874.

1893-03-30
Skepparen Johan Petter Persson i Fiskebäckskil köper ensam fartyget och blir då även huvudredare. Hemort blir Fiskebäckskil.

1898-05-02
Nu ägs fartyget av skepparen Karl Benjamin Larsson i Grundsund. Även han är ensam ägare och huvudredare. Fartygets pris var 1.685 kronor och hemorten blir Grundsund.

1899-03-17
Ett partrederi i Grundsund med skepparen Gabriel Larsson som huvudredare är nya ägarna till fartyget som nu även omriggats till galeas. Hemort Grundsund kvarstår.

1901-06-15
Lotsförman Per August Lundin i Degerhamn på Öland som är huvudredare för ett partrederi på orten är de nya ägarna till fartyget. Hemort blir Degerhamn.

1903-08-21
Ett partrederi i Mönsterås köper fartyget och utser kronolotsen Edvard Engström till huvudredare. Ny hemort blir Mönsterås.

1916-02-17
Efter förändringar i rederiet så utses handlaren Aldo Gustaf Adolf Åberg till ny huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1918-04-10
Delägaren Johan Robert Jonsson, skeppare och bosatt i Lövö, Ålem köper samtliga andelar i fartyget och blir med det ensam ägare och huvudredare. Hemort kvarstår.

1925-08-28
Ägaren anmälde att fartyget var upplagt. Fartygsinspektören i Oskarshamn anmälde att fartyget var avriggat och nedhugget till vattenytan och senare sjunken vid Lövö i Ålem.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat