Valuta, HTBP, 1299

Bild från Kalmar läns museum.
Basfakta:
 • Svensk signal: HTBP
 • Svenskt reg. nr.: 1299
 • Längd: 60,8 fot
 • Bredd: 23,4 fot
 • Djup: 7 fot
 • Dräktighet:
  • 1887: 62,13 registerton
  • 1894-05: 60,80 registerton
  • 1894-08: 54,66 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1887
Byggd på Figeholms skeppsvarv av skeppsbyggmästaren Anders Peter Andersson för ett partrederi i Figeholm med lantbrukaren Nils Johan Carlsson som huvudredare. Hemort Figeholm.
Noteras bör att delar av fartyget, del av bottenstock samt några spant kom från den i Figeholm slopade skonaren Freden och därför möjligen kunde ses som förbyggd, men i fribrevet betraktas Valuta som nybyggt.
Första fribrev utfärdat 27/7 1887.

1891-04-21
Tidigare delägaren, skepparen Karl Alfred Sjögren i Figeholm köper samtliga andelar i fartyget och blir nu ensam ägare och huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1919-11-28
Ägaren meddelar Kommerskollegium 23/5 1916 att fartyget huggits upp. Efter ytterligare brevväxling 1919, p.g.a. förlorat Certifikat, avfördes det ur registret vid datum ovan.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev och Nationalitets- och registreringscertifikat