Freden, HFBD

Basfakta:
 • Svensk signal: HFBD
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 64,83 fot
 • Bredd: 21,75 fot
 • Djupgående; 8,70 fot
 • Dräktighet:
  • 1850: 34,36 svåra läster
  • 1859: 42,07 svåra läster eller 24,23 nyläster
  • 1866: 25,5 nyläster eller 82,09 registerton
  • 1877: 73,35 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1850
Byggd på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren C Brandting för ett partrederi på orten med skepparen Mathias Carl Silfvén som huvudredare. Fartygets hemort Figeholm.
Första fribrev utfärdat 16/8 1850.

1859-07-22
Ett nytt partrederi i Figeholm med skepparen Nils Peter Jansson som huvudredare låter skeppsbyggmästaren Carl Pettersson förbygga fartyget på Figeholms skeppsvarv.

Fartygets nya mått blir:

 • Längd: 65,70 fot
 • Bredd: 22,65 fot
 • Djupgående: 9,73 fot

1870-05-03
Ett partrederi i Oskarshamn med skepparen Jonas Petersson som huvudredare blir nya ägare och fartygets hemort ändras till Oskarshamn.

1871-05-23
Efter ändringar i rederiet så utses fabrikören Per Henrik Hoffman till ny huvudredare. Hemort som tidigare.

1876-04-11
Återigen ändringar i rederiet och denna gång utses sjökaptenen Johan Erik Hagström till ny huvudredare. Ingen ändring av hemort.

1881-05-28
Ett nytt partrederi i Oskarshamn blir nya ägare och som huvudredare utses Frans Oskar Danielsson. Hemort kvarstår.

Fartygets slutliga öde kan med säkerhet ej anges. Två olika uppgifter finns för fartyget:

 1. Enligt Ystad tidning så kondemnerades fartyget 1881 i Ystad och utannonseras för auktion. Enligt Oskarshamnstidningen 1881-08-30 säljs det på auktionen 1881-08-30 för 750 kronor till Sven August Ljungstedt i Figeholm.
 2. Enligt Oskarshamns sjömanshus fartygsregister så säljs fartyget 1882 till Malmö.

Något nytt fribrev har inte utfärdats efter 1881 varför det mest troliga är att fartyget köptes till Figeholm och där slopades och att delar av fartyget användes vid byggandet av skonaren Valuta. Någon form av dokument som styrker detta har ännu ej påträffats.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Ystads Tidning 1881-08-19
 3. Oskarshamnstidningen 1881-08-30
 4. Oskarshamns Sjömanshus fartygsregister