Enoch, HFTD

Basfakta:
 • Svensk signal: HFTD
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 72 fot
 • Bredd: 23 fot
 • Djupgående: 8,18 fot
 • Dräktighet:
  • 1855: 49,95 svåra läster
  • 1856: 47,7 svåra läster
  • 1866: 28 nyläster eller 88,83 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1855
Byggd på varv i Figeholm av skeppsbyggmästaren Johan Back för ett partrederi på orten med sjökapten Nils Peter Dahlgren som huvudredare. Fartyget hemort troligen Figeholm.
Första fribrev utfärdat 1855-08-03.

1865-03-01
Förändringar i rederiet gör att grosshandlaren Erland Petersson i Oskarshamn blir ny huvudredare och att fartygets hemort blir Oskarshamn.

1871-04-05
Fartyget köps ensam av vice konsuln Nils Gustaf Wijkström i Oskarshamn som då även blir huvudredare. Hemort Oskarshamn kvarstår.

1872-11-13
Strandade vid Dahme i närheten av Kiel under resa från Oskarshamn mot Rostock och blev vrak. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Göteborgs Handels- Och Sjöfartstidning.