Harmonien

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr.: –
 • Längd: 84,94 fot
 • Bredd: 24,25 fot
 • Djup: 9,6 fot
 • Dräktighet:
  • 1849: 64 svåra läster
  • 1852: 67,99 svåra läster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1849
Byggd på varv i Lilla Saltvik i Döderhults socken av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för ett partrederi i Döderhultsvik med handlaren Isak Erik August Lundberg i Döderhultsvik som huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 15/6 1849.

1850-03-19
Fartyget köps av handelsbolaget Frick & Möller i Malmö. Någon huvudredare anges ej. Hemort Malmö.

1860-12-05
Under resa från Newcastle mot Messina med en last av kol blev fartyget läck i Spanska sjön och sjönk. Besättningen räddades av briggen Malmö och sattes iland i Gibraltar.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Helsingborgsposten 16/1 1861
 3. Rådhusrätten och magistraten i Kalmar, Mät- och bilbrev