Harmonien

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr.: –
  • Längd: 84,94 fot
  • Bredd: 24,25 fot
  • Djup: 9,6 fot
  • Dräktighet: 64 svåra läster
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1849
Byggd på varv i Lilla Saltvik i Döderhults socken av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för ett partrederi i Döderhultsvik med handlaren Isak Erik August Lundberg i Döderhultsvik som huvudredare. Hemort Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 15/6 1849.

1850-03-19
Fartyget köps av handelsbolaget Frick & Möller i Malmö. Någon huvudredare anges ej. Hemort Malmö.

1860-12-05
Under resa från Newcastle mot Messina med en last av kol blev fartyget läck i Spanska sjön och sjönk. Besättningen räddades av briggen Malmö och sattes iland i Gibraltar.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Helsingborgsposten 16/1 1861