Frithiof (b 1832)

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 87 fot
 • Bredd: 24,10 fot
 • Djupgående: 13 fot
 • Dräktighet:
  • 1832: 100 svåra läster
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1832
Byggd på varv i Påskallavik av skeppsbyggmästaren Axel Blomqvist för ett partrederi i Kalmar där handlaren A. L. Kreuger är huvudredare. Hemort troligen Kalmar.
Första fribrev utfärdat 23/10 1832.

1834-01-29
Fartyget på resa från Cette mot Amsterdam med vin och sprit hittades flytande upp och ner utan någon besättning. Loggbok förd fram till 29/1 varför det är troligt att olyckan inträffade kring den tidpunkten.

Källor:
 1. Kommerskollegium, fribrev
 2. Correspondenten 1834-03-26