Natalia, HFTJ

Basfakta:
 • Svensk signal: HFTJ
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 96,75 fot
 • Bredd: 23,40 fot
 • Djupgående: 11 fot
 • Dräktighet:
  • 1856: 83,75 svåra läster
  • 1866: 46,5 nyläster eller 145,01 registerton.
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1856
Byggd på Nynäs Varv i Mönsterås av skeppsbyggmästaren Samuel Nilsson för handlaren J. L. Rosén i Mönsterås och som ensam ägare även blev huvudredare. Hemort Mönsterås.
Första fribrev utfärdat 23/9 1856.

1858-08-16
Sjökaptenen i Kalmar, Fredrik Robert Jonsson, köper ensam fartyget och blir även huvudredare. Ny hemort Kalmar.

1862-07-18
Fartyget köps för 18000 Rd Rmt av grosshandlaren Erik Elias Lindström i Stockholm och som ensam ägare blir han även huvudredare. Ny hemort Stockholm.

1864-06-20
Del av fartyget säljs så att det nu redas av ett partrederi med änkefru Fredrika Wilhelmina Höglund i Stockholm som huvudredare. Hemort oförändrad.

1871-04-05
Ett partrederi i Höganäs med handlaren Emil Theodor Killman som huvudredare blir fartygets nya ägare. Ny hemort blir Höganäs.

1876-06-01
Skeppsredaren i Kalmar, Ernst Laurentius Bolin, blir utsedd till huvudredare i det partrederi som blir fartygets nya ägare. Ny hemort blir Kalmar.

1876-08-08
Ett partrederi i Åhus med sjökapten Johan Magnus Cederberg som huvudredare köper fartyget vars hemort nu blir Åhus.

1881-07-15
Under resa från Hartlepool mot Åhus med en last av stenkol överseglades fartyget i Kattegatt av det norska barkskeppet Norma och sjönk. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev