Hiram, HBGK, 869

Basfakta:
 • Svensk signal: HBGK
 • Svenskt reg. nr: 869
 • Längd: 117,5 fot (35,54 meter)
 • Bredd: 27,7 fot (7,6 meter)
 • Djupgående: 13,2 fot (3,91 meter)
 • Dräktighet:
  • 1858: 130,91 svåra läster
  • 1864: 125,42 svåra läster
  • 1867: 73 nyläster eller 217,59 registerton.
  • 1870: 237,77 ton
  • 1889: 234,16 registerton
  • 1895: 218,18 registerton
 • Riggning/typ: brigg
Historik:

1858
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren David Reinhold Andersson för ett partrederi med sex deltagare och med sjökapten Nils Dahlgren i Sippetorp som huvudredare. Hemmahamn förmodligen Sippetorp i Misterhults socken.
Första fribrev utfärdat 4/5 1858.

1860-08-13
Smålands Missionsförening köper fartyget och handlaren Carl Adolf Lundberg i Gävle blir huvudredare. Hemort förmodligen Gävle.

1863-07-31
Fartyget tillhör nu ett partrederi i Gävle med fyra deltagare där handlaren Claes Wilhelm Nordgren är huvudredare. Hemort Gävle.

1867-02-28
Då tidigare huvudredaren avsagt sig uppdraget utsågs navigationsskoleläraren Carl Andreas Ludvig Hector till ny huvudredare. I övrigt inga ändringar.

1870-02-22
Ett partrederi med nio deltagare i Jonstorp köper fartyget. Till huvudredare utses lantbrukaren Bengt Magnus Andersson. Hemort blir Jonstorp.

1894-01-30
Vid utfärdandet av Nationalitets och registreringscertifikat anges att partrederiet nu vuxit till att omfatta tjugotre deltagare. Tidigare huvudredaren kvarstår men nu med titeln skeppsredare. Hemort oförändrad.

1897-02-06
Ett partrederi i Mölle med fyra deltagare och med styrman Anders Petter Thore i Mölle som huvudredare köper fartyget. Ny hemmahamn blir Mölle.

1903-02-12
Fartyget säljs till firma Sylvan & Qvibelius i Helsingborg för 2.400 kronor. Huvudredare blir grosshandlare August Sylvan. Ny hemmahamn Helsingborg. I en skrivelse till Kommerskollegium 18/3 1903 anmäler de nya ägarna att fartyget förändrats till pråm.

Fartygets vidare öden ej kända.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets och registreringscertifikat
 2. Sveriges skeppslista