Waldemar, JLQB, 3725

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Tysk signal: MDRQ alternativt NGDC (olika i källorna)
  • Svensk signal: JLQB
  • Svenskt reg. nr.: 3725
  • Längd: 18,91 meter
  • Bredd: 6,15 meter
  • Djip: 2,9 meter
  • Dräktighet: 62,42 registerton
  • Riggning/typ: galeas
Historik:

1838
Byggd i Nexö på Bornholm och förbyggd i Rönne på Bornholm 1871 av okända skeppsbyggmästare.
Vid försäljningen till Sverige var fartygets namn Waldemar.

1900-08-08
Inköpt 17/4 för 5.000 Riksmark till Sverige från Rostock av handlaren Axel Albert Johansson i Mönsterås som innan registrering säljer andelar i fartyget så att det ägs av ett partrederi i Mönsterås med Johansson som huvudredare. Hemort Mönsterås. Interimscertifikat saknas.
Ordinarie Nationalitets- och registreringscertifikat utfärdat vid datum ovan.

1903-03-24
Efter att rederiet omriggat fartyget till skonare utges ett nytt Certifikat. Fartyget samtidigt ommätt till 73,88 registerton. I övrigt inga ändringar.

1904-02-11
Efter besiktning i Horsens i Danmark blev fartyget förklarat som vrak och kondemnerades.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Nationalitets- och registreringscertifikat