S:t Olof, HBQP, 847

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HBQP
  • Svenskt reg. nr.: 847
  • Längd: 69 fot
  • Bredd: 22,7 fot
  • Djup: 8,3 fot
  • Dräktighet: 38,5 svåra läster
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1850
Byggd på Djursviks varv av skeppsbyggmästaren Anders Håkansson för ett partrederi med handlaren Sven Ulrik Ljungberg i Kalmar som huvudredare. Hemort Kalmar.
Första fribrev utfärdat 6/3 1851.

1866-05-04
Sjökaptenen Alexander Sjöberg i Pataholm köper ensam fartyget för 4000 Rd Rmt. Som ensam ägare blir han även huvudredare. Ny hemort blir Pataholm. Den nye ägaren låter skeppsbyggmästaren J. Nordström förbygga fartyget 1866 i Pataholm.

1867-06-11
Ägaren säljer andelar i fartyget så att det nu ägs av ett partrederi. Fortfarande med Alexander Sjöberg som huvudredare och Pataholm som hemort.

1868-03-27
Friherre Axel Fredrik Raab i Haraldsmåla i Ålems församling blir ny huvudredare och delägare. Hemort blir Hästenäs.

1872-06-17
Huvudredaren Axel Fredrik Raab köper samtliga andelar och blir ensam ägare till fartyget samt fortsatt huvudredare. Hemort ändras till Mönsterås.

1873-04-03
För 8000 Rd Rmt köper Nils Gustaf Wijkström, vice konsul i Oskarshamn, fartyget och blir därmed även huvudredare. Ny hemort Oskarshamn.

1894-01-27
Ett partrederi i Oskarshamn med skepparen Karl Johan Nilsson som huvudredare är för 3000 kronor nya ägare till fartyget. Hemort Oskarshamn kvarstår.

1895-11-10
Under resa från Kalmar mot Köpenhamn sprang fartyget läck och vattenfylldes för att senare driva iland och slås sönder på Tärnö utanför Karlshamn. Auktion hölls på Tärnö 25/11. Besättningen som övergav fartyget räddades av ett norskt skepp.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
  2. Oskarshamnstidningen 1895-11-26