S:t Olof, HBQP, 847

Basfakta:
 • Svensk signal: HBQP
 • Svenskt reg. nr.: 847
 • Längd: 69 fot
 • Bredd: 22,7 fot
 • Djup: 8,3 fot
 • Dräktighet:
  • 1851: 38,5 svåra läster
  • 1864: 46,23 svåra läster
  • 1866-04: 44,5 svåra läster eller 25,63 nyläster
  • 1866-08: 28,5 nyläster eller 90,43 registerton
  • 1889: 87,94 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1850
Byggd på Djursviks varv av skeppsbyggmästaren Anders Håkansson för ett partrederi med handlaren Sven Ulrik Ljungberg i Kalmar som huvudredare. Hemort Kalmar.
Första fribrev utfärdat 6/3 1851.

1856-02-08
Fartyget ägs nu av Henric Otto Harmens sterbhus i Berga och har till huvudredare utsett löjtnanten Richard von Post. Hemort troligen Pataholm.

1866-05-04
Sjökaptenen Alexander Sjöberg i Pataholm köper ensam fartyget för 4000 Rd Rmt. Som ensam ägare blir han även huvudredare. Ny hemort blir Pataholm. Den nye ägaren låter skeppsbyggmästaren J. Nordström förbygga fartyget 1866 i Pataholm.

1867-06-11
Ägaren säljer andelar i fartyget så att det nu ägs av ett partrederi. Fortfarande med Alexander Sjöberg som huvudredare och Pataholm som hemort.

1868-03-27
Friherre Axel Fredrik Raab i Haraldsmåla i Ålems församling blir ny huvudredare och delägare. Hemort blir Hästenäs.

1872-06-17
Huvudredaren Axel Fredrik Raab köper samtliga andelar och blir ensam ägare till fartyget samt fortsatt huvudredare. Hemort ändras till Mönsterås.

1873-04-03
För 8000 Rd Rmt köper Nils Gustaf Wijkström, vice konsul i Oskarshamn, fartyget och blir därmed även huvudredare. Ny hemort Oskarshamn.

1894-01-27
Ett partrederi i Oskarshamn med skepparen Karl Johan Nilsson som huvudredare är för 3000 kronor nya ägare till fartyget. Hemort Oskarshamn kvarstår.

1895-11-10
Under resa från Kalmar mot Köpenhamn sprang fartyget läck och vattenfylldes för att senare driva iland och slås sönder på Tärnö utanför Karlshamn. Auktion hölls på Tärnö 25/11. Besättningen som övergav fartyget räddades av ett norskt skepp.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Nationalitets- och registreringscertifikat
 2. Oskarshamnstidningen 1895-11-26