Maria (b 1849)

Basfakta:
  • Svensk signal: –
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 82,44 fot
  • Bredd: 23 fot
  • Djupgående: 8,84 fot
  • Dräktighet:
    • 1849: 47,5 svåra läster
  • Riggning/typ: skonare
Historik:

1849
Byggd i Döderhultsvik, idag Oskarshamn, av skeppsbyggmästaren H. P. Carstensen för handelsfirman G & F Johansson i Döderhultsvik och med Gustaf Johansson som huvudredare. Hemmahamn Döderhultsvik.
Första fribrev utfärdat 19/5 1848.

1850
Fartyget sålt i Köpenhamn. Fribrevet återsänt till Kommerskollegium från Köpenhamn 2/7 1850.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev