Baltic

Basfakta:
 • Svensk signal: –
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 73,21 fot
 • Bredd: 21,65 fot
 • Djup: 9 fot
 • Dräktighet:
  • 1862: 42,68 svåra läster eller 24,59 nyläster
  • 1863: 38,78 svåra läster eller 22,34 nyläster
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1862
Byggd på varv i Oskarshamn av skeppsbyggmästaren Carl Henrik Thorén för ett partrederi i staden. Handlaren Erland Petersson blev utsedd till huvudredare och fartygets hemort blev Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 11/57 1862.

1863-04-09
Ett partrederi i Västervik med handlaren Carl Daniel Schagerström som huvudredare blir fartygets nya ägare Fartygets nya hemort blir Västervik.

1866
Fribrevet återsänt till Kommerskollegium 20/11 1866 efter att fartyget sålts till Norge.

Vidare öden ej kända.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev samt Fribrevsdiarier