Jenny, HCVK

Basfakta:
 • Svensk signal: HCVK
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 75,4 fot
 • Bredd: 27,55 fot
 • Djupgående: 10,62 fot
 • Dräktighet:
  • 1852: 62,76 svåra läster
  • 1866: 45 nyläster eller 135,234 registerton
 • Riggning/typ: skonare
Historik:

1852
Byggd i Göringe by på Häverö för ett partrederi på platsen med skepparen Anders Mattsson som huvudredare. Hemort Göringe by, Häverö.
Första fribrev utfärdat 1852-09-20.

1854-04-28
Fartyget köps av brukspatronen Carl Fredrik Asp i Skönvik, Sundsvall och som ensam ägare blev han även huvudredare. Hemort Skönvik, Sundsvall.

1857-03-31
Ett partrederi i Näsbyn, Kalix med lantbrukaren Johan Bergmark som huvudredare är nya ägare till fartyget vars hemort blir Näsbyn, Kalix.

1865-04-25
Ett partrederi i Oskarshamn med sjökaptenen Abel Seth Wickberg som huvudredare köper fartyget. Hemort blir Oskarshamn.

1866-04-13
Ett nytt partrederi i Oskarshamn är de nya ägarna till fartyget. Som huvudredare utses handlaren och rådmannen Johan Erik August Lundberg. Hemort oförändrad.

1869-04-16
Handlaren och sjökaptenen Fritz August Harms i Karlshamn är huvudredare för det partrederi som köpt fartyget. Ny hemort blir Karlshamn.

1869-11-20
Strandade och blev vrak på västra kusten av Omö i Danmark och blev vrak. Fartyget var på resa från Söderhamn mot Korsör med en last av trä. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Blekingsposten 1869-11-30