Hilma, HQTK

Basfakta:
 • Svensk signal: HQTK
 • Svenskt reg. nr: –
 • Längd: 29,28 meter
 • Bredd: 6,63 meter
 • Djupgående: 3,34 meter
 • Dräktighet:
  • 1882: 155,11 registerton
 • Riggning/typ: skonert
Historik:

1882
Byggd på Oskarshamns Mekaniska Verkstad av skeppsbyggmästaren Carl Gustaf Hasselbom för ett partrederi med tre deltagare i Oskarshamn och med bruksägaren Gustaf Tillberg som huvudredare. Hemort blev Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 27/1 1882.

1882-08-24
Strandade i svår storm under resa från Greenock mot Oskarshamn med kol i närheten av Marstrand. Besättningen räddades.

Källor:
 1. Kommerskollegium, Fribrev
 2. Oskarshamns tidningen 1882-08-26