Hilma, HQTK, –

Tyvärr saknas bild på fartyget.

Basfakta:
  • Svensk signal: HQTK
  • Svenskt reg. nr: –
  • Längd: 29,28 meter
  • Bredd: 6,63 meter
  • Djupgående: 3,34 meter
  • Dräktighet: 155,11 nettoregisterton
  • Riggning/typ: skonert
Historik:

1882
Byggd på Oskarshamns Mekaniska Verkstad av skeppsbyggmästaren Carl Gustaf Hasselbom för ett partrederi med tre deltagare i Oskarshamn och med bruksägaren Gustaf Tillberg som huvudredare. Hemort blev Oskarshamn.
Första fribrev utfärdat 27/1 1882.

1882-08-24
Strandade i svår storm under resa från Greenock mot Oskarshamn med kol i närheten av Marstrand. Besättningen räddades.

Källor:
  1. Kommerskollegium, Fribrev
  2. Oskarshamns tidningen 1882-08-26